Bi gầm Led Fujitek G1 12-24V 1 nhiệt màu

3.500.0004.000.000