Bi Gầm F2 Dual Color

4.000.000

“KUS F2 DUAL COLOR
2 NHIỆT MÀU TRẮNG 5500K- VÀNG 3000K
Công suất cos 35w , pha 45w
Bảo hành 2 năm
Lens Size: 3″/General Mode”