Dsmart E1 – Đề Nổ Từ Xa Dòng Xe Ford

5.000.000

Thao tác: Khóa – Khóa – Khóa

Không sử dụng App

Khi lên xe máy vẫn nổ nhưng trước khi đi phải đạp nhanh và nhấn nút Engine starstop