Bi Led KUS Frozen Phoenix- Phượng Hoàng Băng giá

4.000.000

Công suất chế độ Cos: 56W

Công suất chế độ Pha: 66W

Nhiệt màu 5800K với độ hoàn màu chân thực

Số lượng chip Led: 6 + 1 công nghệ Đức

Danh mục: