Màn hình Zestech Z500 – Bền bỉ thách thức thời gian

10.800.000