Bi Led KUS FIRE PHOENIX – Phượng Hoàng Lửa

5.000.000

Công nghệ Đức

Công suất: 50W/60W

Nhiệt độ màu: 5800k

Danh mục: